Menu Zamknij

Znieczulenie ogólne a karmienie piersią – wytyczne

Procedury chirurgiczne, zabiegi i operacje są dla kobiet karmiących piersią dużym stresem nie tylko z uwagi na pierwotną przyczynę sytuacji, w której taki zabieg jest konieczny, ale z powodu obaw związanych rozdzieleniem jej i dziecka na czas pobytu w szpitalu i wpływu podawanych leków na mleko i bezpieczeństwo karmionego piersią malucha.  

Mimo dobrze udokumentowanych informacji na temat przenikania leków stosowanych w znieczuleniu i terapii bólu pooperacyjnego do ludzkiego mleka, często nadal słyszy się opinię, że po zabiegach chirurgicznych mama karmiąca piersią musi wylewać swoje mleko, ponieważ leki w nim zawarte uniemożliwiają bezpieczne karmienie piersią. Takie rekomendacje były wydane zanim pojawiła się wiedza o ilości leków przenikających do mleka matki i ich znaczeniu dla dziecka. Są to rekomendacje nieaktualne

Nowe rekomendacje

23 października zostało zatwierdzone stanowisko Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów (ASA) w sprawie zabiegów i operacji chirurgicznych w grupie kobiet karmiących piersią. Naukowcy na podstawie dowodów naukowych (EBM, Evidence Based Medicine) dokonali oceny ryzyka stosowania leków podczas procedur chirurgicznych w grupie kobiet karmiących piersią dla ich dzieci. Powołany komitet dokonał przeglądu dotychczasowych wytycznych skupiając się na lekach stosowanych w znieczuleniu w kontekście karmienia piersią i przedstawił wyniki analizy w jasnych rekomendacjach.  

Co znajdziemy w wytycznych: 

Poniższy tekst jest moim tłumaczeniem oryginalnego dokumentu.

“Powszechnie uznaną metodą określającą narażenie noworodka na lek jest względna dawka dla dziecka (RID, Relative Infant Dose). Ten parametr pozwala na ocenę względnego narażenia dziecka na lek z uwzględnieniem masy ciała matki i dziecka, a także stężenia leku w mleku, dając procentowy stosunek dawki u dziecka względem dawki u mamy.

Leki o RID poniżej 10% uznaje się za bezpieczne. Podczas gdy niektóre opioidy (kodeina, tramadol) i niektóre klasy leków (amfetaminy, leki stosowane w chemioterapii, ergotaminy i statyny) nie są zalecane u kobiet karmiących piersią, prawie wszystkie leki znieczulające wykazują RID znacznie poniżej 10%. Wyjątkiem jest morfina, dla której RID wynosi ok 9%. Ale pomimo to wiele kobiet karmiących piersią otrzymywało morfinę po zabiegach chirurgicznych i karmiło piersią nieprzerwanie nie obserwując działań niepożądanych u swoich dzieci.

Choć bezpieczeństwo tych leków wydaje się być dobrze poznane, sensownym mimo wszystko wydaje się być ograniczenie stosowania leków narkotycznych w grupie kobiet karmiących piersią w zamian stosując wielopłaszczyznowe podejście do terapii bólu pooperacyjnego.

Z uwagi na to, że ból przeszkadza w skutecznym karmieniu piersią zaleca się, żeby mamy nie unikały leków przeciwbólowych po operacji, jeśli są konieczne. FDA zaleca nie podawania kobietom karmiącym piersią kodeiny i tramadolu z uwagi na metabolizm tych substancji przez CP2D6. Z uwagi na różnorodność farmakogenetyczną istnieje ryzyko przedawkowania leku u noworodka, jeśli mama jest szybkim metabolizerem a dziecko – wolnym metabolizerem.

Rekomendacje: 

  1. Wszystkie leki anestetyczne i analgetyczne przenikają do mleka, ale tylko niewielkie ilości są obecne w mleku, te dawki są nieistotne klinicznie dla dziecka.  
  2. Leki narkotyczne i/lub ich metabolity mogą przenikać do mleka w większym stopniu, dlatego powinno się podjąć kroki, żeby zmniejszyć podaż tych leków poprzez dodanie leków przeciwbólowych, gdy jest to możliwe i unikać leków przenikających w większym stopniu (o wyższym RID). 
  3. Z uwagi na niekorzystny wpływ bólu na sukces w karmieniu piersią, kobiety w okresie laktacji nie powinny unikać stosowania leków przeciwbólowych, jeśli są konieczne po operacji. Niezależnie od profilu bezpieczeństwa kobiety po przyjęciu leków narkotycznych powinny obserwować dzieci pod kątem objawów sedacji: problemów z obudzeniem się i/lub spowolnionego oddechu.
  4. Gdy to możliwe, podczas cięcia cesarskiego powinno zostać użyte znieczulenie zewnątrzoponowe z użyciem leków działających miejscowo oraz długo działający lek narkotyczny w celu zredukowania ogólnego pooperacyjnego zapotrzebowania na leki przeciwbólowe. 
  5. Pacjentki powinny wrócić do karmienia piersią tak szybko jak to jest możliwe po operacji, ponieważ leki znieczulające pojawiają się w mleku w bardzo niskich stężeniach. Nie zaleca się odciągania i wylewania mleka.”

Cały dokument, a także parametry RID dla leków stosowanych podczas zabiegów chirurgicznych, które zawsze warto sprawdzić ustalając bezpieczeństwo danej procedury dla mamy karmiącej piersią i jej dziecka jest dostępny tutaj: Nowe rekomendacje ASA

Nowe wytyczne na podstawie aktualnej wiedzy

Te nowe wytyczne podsumowują informacje, które przez ostatnie lata pojawiły się w publikacjach i badaniach nad przenikaniem leków do mleka matki i mam nadzieję, że pomogą rozwiązać część problemów pojawiających się przy zabiegach chirurgicznych w grupie pacjentek karmiących piersią

_____________________________

Kto był na moim szkoleniu, słyszał już zarówno o RID, o tym jak wykorzystać ten parametr w pracy, o lekach znieczulających a także o wolnych i szybkich metabolizerach w kontekście opioidów.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapisz się na szkolenie (TUTAJ)