Polityka prywatności
Polityka prywatności strony Laktaceuta.pl/konsultacje
  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika (pacjenta) w związku z korzystaniem przez niego z usług poprzez stronę laktaceuta.pl/konsultcje
  2. Administratorem danych osobowych jest Laktaceuta Karolina Morze z siedzibą przy ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań. W każdej chwili pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania sprzeciwu wobec ich przetwarzania. We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się na adres iod@laktaceuta.pl
  3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez pacjenta w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  4. W celu realizacji usługi pacjent podaje swój adres e-mail oraz może, ale nie musi, podać swoje imię i nazwisko. Dane są wykorzystywane w celu w celu realizacji usługi (udzielenia konsultacji), kontaktu z pacjentem i przesłania materiałów edukacyjnych zgodnie z regulaminem.
  5. Jeśli wykonanie usługi tego wymaga, dane są przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np. firmie dostarczającej i utrzymującej oprogramowanie, firmie księgowej)
  6. W celu realizacji płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności przekazujemy adres email Pacjenta spółce PayPro S.A. (Przelewy24.pl) w celach związanych ze świadczeniem usług płatniczych.
  7. Jeśli pacjent wyrazi zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, na jego adres e-mail będzie wysyłany newsletter. Pacjent w każdej chwili może się wypisać z newslettera pisząc na adres kontakt@laktaceuta.pl
  8. W specyficznych sytuacjach może być wymagane podanie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta oraz wieku i stanu dziecka, którego dotyczy konsultacja. Te dane są poufne i wykorzystywane tylko w celu przeprowadzenia konsultacji, nie są ujawniane osobom trzecim.
  9. Dane powierzone przez Pacjenta są przechowywane w sposób zabezpieczony przed dostępem do nich przez osoby trzecie, w tym poprzez zabezpieczenia kryptograficzne transmitowanych danych. Pacjent jest zobowiązany do nie ujawniania ustalonego przez siebie hasła dostępowego do swojego konta w Systemie.