Menu Zamknij

Bezpieczne samoleczenie w laktacji

Kilka zasad, które pomogą Wam w pracy z pacjentkami karmiącym piersią oraz w doradzeniu, które leki są bezpieczne w samoleczeniu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat bezpiecznego samoleczenia – pobierz darmowego ebooka na ten temat.

Nigdy nie stosujemy leków u mamy karmiącej piersią, jeśli nie ma wyraźnej potrzeby.  

Jeśli stan zdrowia utrudnia mamie codzienne funkcjonowanie, stanowi zagrożenie dla niej samej, dla dziecka albo innych osób z otoczenia, wówczas mówimy o wyraźnej potrzebie. Jednocześnie unikamy stosowania u mam karmiących preparatów o nieustalonej skuteczności, o wykazanym braku skuteczności czy o sugerowanej w badaniach szkodliwości, przewyższającej korzyści z terapii. Trzeba pamiętać o tym, że to pacjentka ostatecznie decyduje o swojej terapii. Udzielając rzetelnych informacji, pomagamy jej wybrać świadomie. 

Leki przyjmujemy przez możliwie najkrótszy czas w możliwie najmniejszych, ale skutecznych dawkach. 

Jak w przypadku każdej farmakoterapii przyjmujemy lek tylko w takich ilościach, które dają optymalny efekt terapeutyczny. Nie stosujemy profilaktycznie leków bez wyraźnej przyczyny. 

Leki podlegają eliminacji z mleka na tych samych zasadach co z innych części organizmu mamy.  

Wraz z upływem czasu stężenie leków w mleku będzie spadać, ponieważ lek będzie eliminowany z organizmu mamy. Szybkość eliminacji dla różnych leków jest różna, w niektórych przypadkach w ciągu 30 minut znika połowa stężenia leku we krwi mamy, w innych dopiero po 4 godzinach czy kilkunastu dniach. W większości sytuacji tak często polecane wylewanie mleka po zażyciu leku, a przed karmieniem nie zmieni znacząco ilości leku w mleku i nie wpłynie na zmniejszenie ryzyka terapii. Profilaktyczne utrzymanie sztywnego odstępu, np. 2 godzin (czy jakiegokolwiek innego odstępu czasowego, który nie wynika z właściwości farmakokinetycznych leku lub badań na temat przenikania leku do mleka), nie jest wskazane, ponieważ leki mają różne czasy półtrwania i w różnym czasie są eliminowane.  

Szkodliwość leku dla dziecka karmionego piersią zależy przede wszystkim od ilości leku, jaka ostatecznie znajdzie się w mleku.  

Wiele leków przenika do mleka mamy, ale tylko nieliczne mogą osiągnąć stężenie, które istotnie wpłynie na dziecko. Sam fakt przenikania do mleka mówi nam niewiele – jest to parametr bardzo mało precyzyjny. Dlatego rozważając bezpieczeństwo stosowania leków w okresie laktacji, zawsze zwracamy uwagę na ostateczną dawkę, jaka znajdzie się w mleku, ponieważ to właśnie ta dawka zostanie podana dziecku drogą doustną z mlekiem mamy. Leki silnie działające, jeśli są stosowane w bardzo niskich dawkach u mamy karmiącej piersią, mogą stanowić niskie ryzyko dla dziecka, natomiast leki powszechnie uznawane za bezpieczne, jeśli są przyjmowane w wysokich dawkach lub jeśli leczenie trwa długo, mogą stanowić dla malucha ryzyko. 

Bierzemy pod uwagę czynniki dotyczące mamy – stan zdrowia, choroby przewlekłe, historię laktacyjną, inne przyjmowane leki. 

Stosowane przez mamę inne leki lub jej stan zdrowia mogą powodować zmianę wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu czy eliminacji wprowadzanego leku. W konsekwencji stężenia nowego leku w jej krwi i mleku mogą się różnić od spodziewanych. Dlatego jeśli mama przyjmuje jakiekolwiek inne leki, suplementy diety czy preparaty, także ziołowe, choruje na coś przewlekle albo jej choroba wiąże się z zaburzeniem pracy nerek lub wątroby, terapię powinno się dobierać niezwykle uważnie, z uwzględnieniem czynników mogących zwiększać ryzyko wynikające z ekspozycji na lek. 

Czynniki dotyczące dziecka – wiek, masa ciała i częstotliwość karmień na dobę, stan zdrowia i przyjmowane leki, suplementy – także mają wpływ na bezpieczeństwo terapii. 

Potencjalna dawka leku, jaka trafi do mleka mamy, zostanie podana dziecku drogą doustną za każdym razem, gdy będzie ono piło mleko z piersi. Średni dobowy pobór mleka z piersi jest zróżnicowany. Szacuje się, że w przypadku dziecka w wieku 0-6 miesięcy wynosi między 570 ml a 900 ml, ale może być niższy lub wyższy. Ryzyko wynikające z ekspozycji na lek przez mleko mamy będzie inne u noworodków, dla których mleko mamy jest podstawą żywienia, a inne u dwulatków, które są karmione np. dwa razy na dobę.  

Jeśli dziecko jest wcześniakiem, choruje na coś lub przyjmuje leki, leczenie mamy należy dobierać z dużą uwagą, pamiętając o czynnikach, które mogą zwiększać ryzyko wynikające z ekspozycji na lek. 

Definitywne zakończenie karmienia piersią bardzo rzadko jest konieczne podczas leczenia mamy karmiącej piersią. 

Z wyjątkiem bardzo rzadkich schorzeń i zabiegów chirurgicznych całkowite zakończenie karmienia piersią nie jest konieczne w jakiejkolwiek terapii. Jeśli ryzyko wynikające z ekspozycji dziecka na lek jest wysokie, należy ocenić czas, po jakim stężenie leku w mleku spadnie na tyle, by karmienie piersią było możliwe. W przypadku niektórych leków wystarczy kilka godzin, w przypadku innych – kilka tygodni. Czasem może się wydawać, że kilkutygodniowa przerwa skazuje karmienie piersią na porażkę. Żeby uprościć sytuację, niektórzy specjaliści zalecają wówczas od razu odstawienie dziecka od piersi. W ten sposób odbierana jest kobiecie możliwość podjęcia świadomej decyzji o zakończeniu laktacji, co nie powinno mieć miejsca. To kobieta ostatecznie powinna wybrać, czy w takiej sytuacji zakończyć laktację, czy też utrzymać przerwę i wrócić do karmienia piersią po zakończeniu terapii. 

Indywidualizacja terapii. 

Choć przeczytanie opracowania, monografii, książki, internetowej bazy danych o lekach czy moich publikacji daje pewien obraz bezpieczeństwa terapii w okresie laktacji, musimy pamiętać, że nie mówi nam nic o stanie organizmu pacjentki czy jej dziecka. Dlatego bardzo istotne w doborze terapii – zarówno w samoleczeniu, jak i rekomendacjach specjalisty – jest ustalenie, czy nie istnieją okoliczności, które mogłyby spowodować wzrost ryzyka terapii. 

Czynniki mogące powodować wzrost ryzyka terapii 
Dotyczące dziecka Dotyczące mamy 
Wcześniactwo Niewydolność nerek 
Okres noworodkowy Niewydolność wątroby 
Żółtaczka fizjologiczna Urazy mechaniczne w obrębie jamy brzusznej 
Choroby dziecka Stosowanie kilku leków u mamy 
Leki podawane dziecku Niedobór tkanki gruczołowej 
Zaburzenia pobierania pokarmu, słaby przyrost masy ciała Choroby mamy  

Jeśli masz wątpliwości…

Jeśli nie jesteś pewny_a jakie jest ryzyko związane ze stosowaniem danego leku w okresie laktacji – skonsultuj się ze specjalistą.